Trasside ja torustike ehitus

Küttesüsteemid

Pakume küttesüsteemide täislahendusi, mille puhul alustame vajadusel kinnistul kaugkütte, gaasi või vee liitumispunktist, teostame vajalikud välitööd ning paigaldame kogu hoonesisese küttelahenduse. Omame kogemust sisuliselt kõigi levinud küttelahendustega, ka vajalike seadmete paigaldamise ja süsteemide käivitamisega. Lisaks sisetrasside ehitamisele paigaldame ka katlad, põrandaküttetorustiku või radiaatorid ning kõik selle juurde kuuluva.

Veevarustus

Rajame veetrasse nii kinnistu piires alates liitumispunktist kuni hoonesiseste veetorustike ehitamiseni ja veevärgi toimimiseks vajalike seadmete paigaldamiseni.

Gaasitrassid

Ehitame gaasitrasse alates liitumispunktist kinnistu piiril kuni hoonesiseste torustike ning seadmete paigaldamiseni.

Välitrassid

Peamiselt tegeleme gaasi-, vee- ja küttetrasside rajamisega kinnistute piires, kuid oleme valmis töötama ka avalikel tänavatel, taotlema kõik vajaliku dokumentatsiooni ja tegelema muu seotud asjaajamisega.

Jahutus ja ventilatsioon

Jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide rajamine pole meie põhitegevuseks, kuid kliendi soovil oleme valmis pakkuma jahutuse ja ventilatsiooni rajamist koos muude meie paigaldatavate kommunikatsioonidega. Eeliseks on siinkohal kliendi mugavus, kuna sel juhul tagame meie ka kõigi kommunikatsioonide garantii ja hoolduse.

Meil on piisav võimekus ka uusarenduste, näiteks kortermajade või büroohoonete kommunikatsioonide rajamiseks suuremates mahtudes.